Drift och underhåll

Vi i Omberg 3 har valt att förvalta vår fastighet själva (med stöd från HSB), både för att hålla nere kostnader och för att öka engagemanget. Styrelsen ansvarar för fastighetens löpande underhåll och följer varje månad upp planen för underhåll. Det finns alltid två personer i styrelsen som har som särskilt ansvarsområde att arbeta med fastighetsfrågor. Vi tar råd från expertis i HSB vid behov och vid större renoveringar, som den vi genomförde under 2017, tar vi även hjälp med projektledning och upphandling av entreprenad.

Vi har ingen anställd fastighetsskötare i Omberg 3. En del av de uppgifter som en fastighetsskötare gör i en bostadsrättsförening utförs av styrelsen, annat tar vi in entreprenörer för. Arbeten som måste utföras av yrkesman tar vi alltid hjälp med. Vi har anlitat en entreprenör för trädgården och vi har avtal om snöskottning vid behov.

Vi har också en underhållsgrupp som leds av dem i styrelsen som ansvarar för fastighet. Underhållsgruppen består av medlemmar som vill hjälpa till. Gruppen utför enklare underhåll och mindre reparationer både inomhus och utomhus, städning av vindar och källare och annat. De som arbetar i gruppen får en mindre timersättning för detta av föreningen.