Nycklar, nyckelbrickor och porttelefon

LÄGENHETSNYCKLAR
Det ska finna tre set med nycklar till varje lägenhet. Om en nyckel tappas bort får lägenhetsinnehavaren betala för anskaffandet av ny. Du kan inte gå till låssmed och göra en kopia själv, utan måste beställa en hos nyckelansvarig i styrelsen.
Den ena lägenhetsnyckeln går även till vinden och källaren i den egna uppgången, till portarna samt till tvättstugan.

PORTEN
Lägenhetsnyckeln går även till portarna. Portarna öppnas dock enklast med en tag (nyckelbricka). Alla lägenheter får kvittera ut två tags kostnadsfritt och fler tags fås mot en avgift på 250 kr. Alla tags lämnas till nästa ägare när man flyttar. Tappar du en tag får du betala för att få en ny.

PORTTELEFONEN
Via porttelefonen kan du öppna för besökare. När du flyttar in: Meddela styrelsen vilket/vilka telefonnummer du vill att vi lägger in i porttelefonens system. När någon ringer på porten och det ringer i din telefon: kolla vem det är, öppna sedan genom att trycka på siffran 5 på din telefon. Då öppnas porten och samtalet bryts.

BARNVAGNSFÖRRÅDET
Den som behöver tillgång till barnvagnsförrådet kan mot en pant på 500 kr kvittera ut en nyckel hos nyckelansvarig. Summan återbetalas när nyckeln lämnas tillbaka. Barnvagnar får på grund av brandskyddsregler inte stå i trappuppgångar eller portgångar.


NYCKEL/LÅS TILL VISSA KÄLLARFÖRRÅD
Du som vid inflyttning har fått ett källarförråd där föreningen tillhandahållit ett lås: du får inte byta ut detta lås. Föreningen har extranyckel då dessa förråd innehåller viktiga rör. Vid en felsökning och om något akut uppstår kan styrelsen behöva komma in i dessa förråd.Nyckelansvarig i Styrelsen: Erik Wikstrand (nås med ett mail till info@omberg3.se)