Viktig information om andrahandsupplåtelse

Regler för andrahandsupplåtelser
Fastställd av styrelsen: 2017-09-09

Styrelsen har en generös och tillåtande syn på andrahandsupplåtelser förutsatt att givna regler följs och inga olägenheter uppstår för boende och/eller föreningen. BRH ska kunna hyra ut sin bostadsrätt när relevanta skäl finns. Man ska också kunna byta bostad eller hyra ut en kortare tidsperiod. Styrelsen ska alltid ge sitt godkännande innan upplåtelsen sker och tar en administrativ avgift per ansökan.

Definitioner:

BRH = Bostadsrättshavare, ägare/delägare av bostadsrätt i Omberg 3 och medlem i HSB
Föreningen = HSB Brf Omberg 3 med organisationsnummer 757200-9335
Andrahandsupplåtelse = BRH hyr ut eller lånar ut sin bostadsrätt under kortare eller längre tidsbegränsad period till en annan person.
Hyresgäst = Person som hyr eller lånar en lägenhet i föreningen av en bostadsrättshavare.
Inneboende = Person som hyr eller lånar en lägenhet eller del därav samtidigt som BRH regelbundet också bor i densamma. För inneboende krävs ej styrelsens tillstånd.

Regler för andrahandsupplåtelse:

• Styrelsen ska alltid ge sitt tillstånd för andrahandsupplåtelser. Styrelsen kan avslå ansökan trots att giltiga skäl föreligger och kan också ge tillstånd under andra omständigheter.
• En skriftlig ansökan ska vara styrelsen tillhanda senast 1 månad innan planerad upplåtelsestart. Formulär kan laddas ner från omberg3.se/andrahandsuthyrning.
• Administrationsavgiften (200:-) ska betalas i samband med att ansökan lämnas in oavsett styrelsens beslut. Bankgiro 5095-9303, ange aktuellt lägenhetsnummer (t.ex. lgh 80) i meddelandefältet.
• BRH ansvarar för att hyresgästen är fullt informerad om föreningens regler och att de efterlevs.
• Tillståndet är tidsbegränsat till max 1 år. Ansökan om eventuell förlängning ska vara styrelsen tillhanda senast 1 månad innan ny planerad upplåtelseperiod.
• Om styrelsen avslår ansökan kar BRH rätt att pröva frågan i hyresnämnden.

OBS! Om föreningens regler inte följs av BRH och/eller hyresgäster kan det medföra att sanktioner utfärdas och ytterst att BRH förverkar sin bostadsrätt.

För ytterligare bestämmelser och vägledning gällande andrahandsupplåtelse se följande websidor:

https://www.hsb.se/goteborg/om-boende/bokunskap/juridik/andrahandsupplatelse-av-bostadsratt/
https://www.hsb.se/goteborg/om-boende/bokunskap/din-bostad/nya-regler-for-andrahandsuthyrning/
https://www.hsb.se/goteborg/om-boende/bokunskap/juridik/vem-bestammer-hyran-vid-uthyrning/
http://www.hyresnamnden.se/

Giltiga skäl för andrahandsupplåtelse:

• Arbete/studier på annan ort
• Sambo på prov
• Sjukdom/rehabilitering
• Om bostadsrätten är svårsåld
• Till närstående

Så här går du tillväga:

1. Ladda ner formuläret ” ANSÖKAN OM ANDRAHANDSUPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT” omberg3.se/andrahandsuthyrning alternativt lägg ansökan i styrelsens brevlåda (tvättstugan eller uppg. M).
2. Fyll i och maila till styrelsen senast 1 månad innan planerat tillträde, info@omberg3.se. Formuläret ska vara komplett med samtliga uppgifter!
3. Betala in adm.avgiften på 200 kr till föreningens bankgiro 5095-9303.
4. Du får vanligtvis besked inom 1 vecka efter inlämnad ansökan. I vissa fall kan svar dröja till efter ett ordinarie styrelsemöte.


Har du frågor? Kontakta ansvarig ledamot i styrelsen

Nedan finns två Pdf-filer för nedladdning: Ansökan och Regler.

Ansökan om andrahandsupplåtelse.pdf 2016-05-18 PDF-fil 56 kB
Regler for 2handsuppl.pdf 2018-01-26 PDF-fil 54 kB