Sopsortering och nära till återvinningsstationen

I föreningen källsorterar vi våra hushållssopor för en bättre miljö, ett hållbart samhälle och för att minimera våra kostnader för sophantering. Komposterbart avfall töms gratis till skillnad från brännbara sopor som vägs vid bortforsling och sedan debiteras föreningen därefter.

Kompostpåsar för hushållssopor finns att hämta i tvättstugans entré, i skåpet till höger om dörren till tvättrummet. Där kan du också ta en praktisk hållare till bruna påsarna.

PRAKTISK FAKTA
Omberg III och Omberg II har gemensamma molucker för avfall. De står mitt emellan fastigheterna, utmed Stockholmsgatan. Där finns en större moluck för brännbart restavfall och en mindre för komposterbart avfall. Mitt emot moluckerna ligger en återvinningsstation där man lämnar tidningar, papper, plast, glas, metall samt små batterier.

ÅTERVINNINGSCENTRALER
Föreningen har inget grovsopprum. Grovsopor och farligt avfall lämnas på en av Göteborgs Stads Återvinningscentraler. De närmaste ligger i Kretsloppsparken Alelyckan (4 km) och i Sävenäs (3 km). För att lämna till återvinning behöver man ett ÅVC-kort som kan hämtas på alla Återvinningscentraler. Alla vuxna som är skrivna i Göteborg kan hämta ett kort och får sex avgiftsfria besök per år. Kortet fylls på automatiskt vid nytt år.
Återvinningscentralen i Kretsloppsparken Alelyckan tar också gratis emot möbler, maskiner, kläder, prylar och annat som går att använda. Man behöver alltså inte använda sitt ÅVC-kort om man inte slänger saker, utan enbart skänker.