Stadgar för Omberg III

Föreningens högsta beslutande organ är den årliga föreningsstämman. Medlemmar kan lägga fram förslag i form av motioner och på så sätt vara med och påverka sitt boende. Stämman genomförs i maj. Under 2017 tog vi fram nya stadgar som röstades igenom på årsstämman och en extrastämma. Du kan ladda ner dem som Pdf-fil här nedan.