Styrelse

Fredrik Söderqvist Ordförande info@omberg3.se Fastighet, underhållsgruppen
Fredrik Söderqvist, Ordförande
Lisa Albinsson Fimreite Sekreterare info@omberg3.se Ekonomi, administration, GDPR
Lisa Albinsson Fimreite, Sekreterare
Emelie Wessberg Vice Ordförande info@omberg3.se Överlåtelser, andrahandsupplåtelser, info t nyinflyttade
Emelie Wessberg, Vice Ordförande
Erik Wikstrand Ledamot info@omberg3.se Nycklar & taggar, porttelefon, fastighet, avtal Telia
Erik Wikstrand, Ledamot
Joel Eskilsson Ledamot info@omberg3.se Klotter, skadedjurshantering, fastighet, försäkringar, brandskydd
Joel Eskilsson, Ledamot
Monica Rossing Ledamot info@omberg3.se Information (Ombergsbladet, hemsidan mm), övernattningsrummen
Monica Rossing, Ledamot
Pernilla Carlsson Ledamot info@omberg3.se Tvättstugan, trivselfrågor, info t nyinflyttade
Pernilla Carlsson, Ledamot
Jonas Olsson HSB-representant jonas.olsson8@hotmail.com
Jonas Olsson, HSB-representant