Styrelse

Lisa Albinsson Fimreite Ordförande info@omberg3.se Administration, Telia gruppavtal, GDPR
Lisa Albinsson Fimreite, Ordförande
David Franklin Sekreterare info@omberg3.se Administration, fastighet
David Franklin, Sekreterare
Emelie Wessberg Vice Ordförande info@omberg3.se Överlåtelser, andrahandsupplåtelser, info t nyinflyttade
Emelie Wessberg, Vice Ordförande
Anna-Karin Olsson Ledamot info@omberg3.se Ekonomi, medlemskontakt
Anna-Karin Olsson, Ledamot
Erik Wikstrand Ledamot info@omberg3.se Nycklar & taggar, porttelefon, SBA
Erik Wikstrand, Ledamot
Jonathan Svitzer Ledamot info@omberg3.se Fastighet, klotter, försäkringar
Jonathan Svitzer, Ledamot
Nidia Jansson Ledamot info@omberg3.se Tvättstuga, uthyrning ÖL & MR
Nidia Jansson, Ledamot
Jonas Olsson HSB-representant jonas.olsson8@hotmail.com
Jonas Olsson, HSB-representant