Trivselregler för Omberg III

DETTA GÄLLER INOMHUS

• Vi respekterar våra grannars självklara rätt till ostörd nattsömn, särskilt natt till vardag.

• Vi städar trapphuset själva för att hålla nere gemensamma kostnader. En städlista med instruktioner sitter på anslagstavlan i trapphuset.

• Vi undviker att placera dörrmattor, barnvagnar och annat brännbart material i trapphuset. Enda undantaget är den allmänna mattan innanför trappuppgångsdörren. Barnvagnar ska förvaras i barnvagnsrummet. Behöver du nyckel dit kontakta nyckelansvarig.

• Dörrar till källare och vindar ska hållas låsta. Kom ihåg att släcka ljuset efter dig, där detta inte sker automatiskt.

• Personliga ägodelar förvaras i lägenheten eller i det egna förrådet. Inget får förvaras i gångarna utanför förråden. Om du till exempel på grund av renovering har tillfälligt behov av extra förvaringsutrymme: Vänd dig till styrelsen.

• De källarförråd som är låsta med styrelsens lås måste få fortsätta vara det eftersom det där finns vattenrör och dylikt som måste kunna kommas åt om problem uppstår. Självklart får du en nyckel som fungerar, denna återlämnas vid flytt.

DETTA GÄLLER UTOMHUS

• Vi parkerar cyklar och andra fortskaffningsmedel på angivna platser. Lås inte fast något i piskstället, då går det inte att använda.

• Använd piskställningen för mattrengöring.

• Motorcyklar får inte startas på gården.

• Vi torkar av och ställer tillbaka trädgårdsmöblerna på sina platser efter att de använts. Fäll ner parasoller så de inte förstörs av kastvindar.

• Vi är många som använder gården. Ta därför med alla era saker, samt skräp, från marken eller borden när ni går in.

• Cigarettfimpar måste kastas på lämpligt ställe. Kasta dem inte på gården, det händer att barn äter sådant de hittar på marken och en enda fimp kan döda ett barn.

• När du grillar: Dra ut grillen till rabattens kant, släck och rengör när du är färdig och kasta askan i avsedda kärl, inte i papperskorgar. Tänk på brandsäkerheten och att små barn kan bränna sig.

• Följ de i tvättstugan uppsatta reglerna för gemensamt nyttjande av maskinerna och trevnad.


Omberg III trivselregler.pdf 2017-02-01 PDF-fil 70 kB