Trivselregler för Omberg III

DETTA GÄLLER INOMHUS

• Respektera dina grannars självklara rätt till ostörd nattsömn. Vardagar visa särskild hänsyn efter kl. 22:00 och helger efter kl. 23:00. Om du ska ha fest, förvarna alltid grannarna i din egen och kringliggande uppgångar med en lapp i trapphusens entréer. Även dagtid: tänk på att huset är relativt lyhört och visa hänsyn.

• Vi städar trapphuset själva för att hålla nere gemensamma kostnader. En städlista med instruktioner sitter på anslagstavlan i trapphuset. Bocka av dig på listan när du utfört din städning.

• Vi röker inte på balkongerna i trapphusen, detta för att undvika att rök och lukt kommer in i lägenheterna via ventilerna. Undvik också helst att röka inomhus.

• Trappuppgångarna ska vara helt tomma, ingenting får ställas/förvaras där (t ex dörrmattor, skor, barnvagnar, kartonger). Orsaken är brandskyddsregler. Enda undantaget är mattan på insidan av trappuppgångarnas entrédörrar. Barnvagnar kan förvaras i barnvagnsrummet.

• Personliga ägodelar förvaras i lägenheten eller i de egna vinds- och källarförråden. Inget får förvaras i gångarna utanför förråden. Om du till exempel på grund av renovering har tillfälligt behov av extra förvaringsutrymme: Vänd dig till styrelsen.

• Om du renoverar: förvarna alltid grannarna om eventuellt störande ljud och utför helst sådant arbete dagtid. Har du eller hantverkare smutsat ner i trappuppgången så städa den.

• De källarförråd som är låsta med styrelsens lås måste få fortsätta vara det eftersom det där finns vattenrör och dylikt som måste kunna kommas åt om problem uppstår. Självklart får du en nyckel, denna återlämnas vid flytt.

• Följ de i tvättstugan uppsatta reglerna för gemensamt nyttjande av maskinerna och trevnad.


DETTA GÄLLER UTOMHUS

• Portarna ut till gatan ska av säkerhetsskäl alltid hållas stängda och låsta.

• Cyklar parkeras i cykelställen. Då platserna är begränsade bör endast cyklar som är i bruk stå på gården. Använder du inte din cykel eller är den trasig: flytta bort den från gården.

• Många ska samsas om trädgårdsmöblerna. Torka alltid av bord efter dig och ställ tillbaka möbler du flyttat på. Ta med alla dina saker och ditt skräp när du går in. Papperskorgar på gården är inte till för matrester eller grillkol.

• När du grillar: Vi grillar inte nära fastighetens väggar. Dra ut grillen till rabattens kant, släck och rengör när du är färdig och släng askan i avsedda kärl. Tänk på brandsäkerheten och använd inte mer tändvätska än nödvändigt samt håll alltid tända grillar under uppsikt.

• Sandlådan och lekplatsen är till för husets barn. Inga husdjur får vistas där. Ta helst in alla leksaker efter er, men det finns en låda för sandleksaker om de lämnas ute.

• Rök inte direkt utanför trappuppgångarna, det kommer in rök i vädringsventilerna då. Ta hand om dina fimpar och släng dem inte på marken. De askkoppar som finns på gården töms av rökarna själva.

• Använd piskställningen enbart för mattrengöring. Lämna inte mattor hängande ute längre tid. Lås inte fast cyklar i ställningen.

• Husdjur ska alltid hållas kopplade och under uppsikt på gården och de får inte rastas där.

• Motorcyklar får inte startas på gården.

Trivselregler Omberg3.pdf 2021-03-22 PDF-fil 43 kB