Information till mäklare

Som mäklare är du välkommen att använda den skriftliga information som finns på de olika avdelningarna här på hemsidan.
Behöver du veta något mer kan du kontakta styrelsen: info@omberg3.se

Alla pantföreskrifter, pantsättningar och panter skall skickas till HSB Göteborg då föreningen ej själv hanterar detta.
Skickas via brev eller mail till:

HSB Göteborg
Styrelseservice
Box 311 11
400 32 Göteborg

styrelseservice.gbg@hsb.se