Pågående projekt

Vi följer en underhållsplan och gör löpande underhåll och reparationer av vår fastighet. När vi har lite större projekt lägger vi ut information här.
Under 2017 gjorde vi en stor renovering av husets exteriör, vilket innebar nytt tak och målning av fasaden. Projektet pågick nästan hela året och slutbesiktning är gjord. Det sista som återstod var att måla husets grund, vilket gjordes under våren 2018.

Maj 2019: Just nu pågår inga större projekt och i nuläget är inga sådana planerade heller.

0.0 0 0-fil 0