Pågående projekt

Vi följer en underhållsplan och gör löpande underhåll och reparationer av vår fastighet. Om vi har större projekt lägger vi ut information här. Under 2017 gjorde vi en stor renovering av husets exteriör, vilket innebar att vi fick nytt tak och att hela fasaden målades. Projektet pågick nästan hela året. Det sista som återstod var att måla husets grund, vilket gjordes under våren 2018.

Mars 2021: Just nu pågår inga större projekt och i nuläget är inga sådana planerade heller.

(bilden nedan är tagen under storrenoveringen 2017)